Stad stelt eenrichtingsverkeer voor in 13 Ekerse straten

Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer stelde recent in de Antwerpse gemeenteraad een vraag aan de Antwerpse schepen voor verkeer, Ludo Van Campenhout, waarin hij hem vroeg naar de stand van zaken met betrekking tot de opmaak van de nieuwe parkeerreglementering voor tal van Ekerse straten die hij meer dan een jaar geleden had beloofd. Van Campenhout deelt nu mee dat door het parkeerbedrijf en de dienst mobiliteit voorstellen zijn uitgewerkt voor deze straten. Het districtsbestuur moet de voorstellen nog wel goedkeuren. 
Opvallend in deze voorstellen is dat ze in maar liefst 13 Ekerse straten, vooral geconcentreerd in Ekeren-Donk en Mariaburg, eenrichtingsverkeer willen invoeren. In bijlage vindt u het antwoord van de schepen met de straatnamenlijst. Het Vlaams Belang is verrast over deze voorstellen en zal de bewoners van deze straten op de hoogte brengen en hen om hun mening vragen. Alle reacties en meningen zijn in ieder geval welkom bij wim.vanosselaer@vlaamsbelang.org (gemeenteraadslid) en freddy.geens@euphonynet.be (fractievoorzitter in de Ekerse districtsraad).

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...