Stad slaagt er niet in om tijdig een geschikte locatie voor het Ekerse vredegerecht te vinden.

 


Het Ekerse vredegerecht is tot op heden gevestigd in de voormalige Sint-Lucaskliniek in Ekeren-Donk. Het huurcontract liep echter af per 31 januari 2008. In november vorig jaar liet  de vzw Klina, de eigenaar van het gebouw, weten dat het huurcontract van het vredegerecht niet zou worden vernieuwd en dat de stad dus maar op zoek moest naar een nieuwe locatie voor het gerecht.  Maar dit loopt blijkbaar niet van een leien dakje. Op 21 september 2007 werd reeds door de minister van Justitie een brief gericht aan het stadsbestuur met het verzoek om een dringende oplossing. Het stadsbestuur beloofde die oplossing te leveren. Uiteindelijk meldde het Antwerpse gemeentelijke vastgoedbedrijf Vespa in maart 2008 (reeds ruim na het verlopen van het huurcontract met de vzw Klina!)  aan de minister van Justitie dat het stadsbestuur een verlenging van de huur tot 31 december 2008 wil bekomen, maar op voorwaarde dat de FOD Justitie een boeteclausule zou aanvaarden wanneer de stad na 31 december 2008 het pand nog niet definitief zou hebben ontruimd. Vespa en stad kregen echter nul op het request. De minister van Justitie antwoordde dat hij niet akkoord gaat met het ten laste nemen van eventuele boetes en dat hij erop rekent dat de stad hem op korte termijn een oplossing zou voorstellen. Blijkbaar faalt de stad om een tijdige oplossing aan te bieden voor de huisvesting van het vredegerecht. In de volgende gemeenteraad zal het Vlaams Belang het stadsbestuur aan de tand voelen.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...