Stad komt terug op eerdere beslissing: enkel onderhoud groen op begraafplaatsen wordt districtsbevoegdheid; administratie, beheer en financiën blijven stadsbevoegdheid

Vlaams Belang Ekeren: “District wordt met kluitje in het riet gestuurd. Het stadsbestuur wil van geen verdere decentralisatie weten.”

 


Hoewel reeds jaren geleden op stedelijk niveau beslist werd dat de begraafplaatsen gedecentraliseerd zouden worden tot een districtsbevoegdheid, bleek gisteren 21 april op de commissiezitting van de districtsraad dat zowel administratie en beheer als financiën stedelijke bevoegdheid is en blijft.  Alleen het groenonderhoud zou vanaf 2009 naar de districten worden overgedragen, hoewel nu nog niet geweten is of er ook financiële middelen voorzien worden. Van een doekje voor het bloeden gesproken.


 


Districtsraadslid Kurt Van Noten klaagde deze nieuwe vorm van schijndecentralisatie aan en uitte de bezorgdheid van de Vlaams Belang-VLOTT-fractie dat het district hier opnieuw met een kluitje in het riet gestuurd wordt.  De decentralisatie van de begraafplaatsen is een lachertje, wat ook door de districtsschepen bevestigd werd.  Deze manier van werken toont opnieuw aan dat de stad, of beter nog maar eens Patje Janssens, geen verdere decentralisatie wenst!

Kurt Van Noten
Districtsraadslid

Chris Luyckx
Districtsraadslid

Wim Van Osselaer
Perswoordvoerder

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...