Stad, een beetje respect voor de verkozen raadsleden graag!

Op 18 december besliste het College van Burgemeester en Schepenen om in juni 2010 een ‘colloquium binnengemeentelijke decentralisatie’ te organiseren. Uitgangspunten van het colloquium zijn: de evaluatie van de huidige werking van de districten en de wensen en verwachtingen naar de volgende bestuursperiode. Voor dit colloquium werden alle leden van de districtscolleges uitgenodigd en ook enkele stadsdiensten. Wie echter niet werd uitgenodigd zijn al die democratisch verkozen gemeente- en districtsraadsleden. Blijkbaar is de stad van oordeel dat hun mening van geen tel is. Dit is vanzelfsprekend verkeerd. Het Vlaams Belang meent dat indien de stad de samenwerking met de districten wil verbeteren, ook rekening moet worden gehouden worden met de zienswijze van de verkozen raadsleden, die tijdens de volgende legislatuur overigens misschien het beleid zullen vormgeven. Ook zij hebben immers hun evaluatie van het beleid klaar en hebben verwachtingen naar de volgende bestuursperiode.
In de Ekerse districtsraad werd op voorstel van Groen! unaniem een advies goedgekeurd
, waarin de districtsraad het college te kennen geeft betrokken te willen worden en uitgenodigd te willen worden voor het colloquium. In Berchem werd op voorstel van het Vlaams Belang een gelijkaardig advies goedgekeurd. In andere districtsraden diende het Vlaams Belang ook voorstellen in. Op de volgende gemeenteraad zal ons gemeenteraadslid Wim Van Osselaer het stadsbestuur vragen waarom de raadsleden niet werden uitgenodigd en of het bestuur rekening zal houden met de adviezen van de districtsraden. Hopelijk wel. dat lijkt ons een kwestie te zijn van elementair respect voor de democratie.  

In bijlage vind je de vraag van Wim Van Osselaer.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...