Stad Antwerpen blijft moskee subsidiëren, ondanks negatief advies van staatsveiligheid

Antwerps Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer ondervroeg in de bevoegde Antwerpse gemeenteraadscommissie schepen van Diversiteit Monica De Coninck over de niet-erkenning van twee Antwerpse moskeeën. In februari van vorig jaar diende de Antwerpse gemeenteraad een advies te geven aan de Vlaamse overheid betreffende de erkenning van drie Antwerpse moskeeën. Het betrof de moskeeën Imam Buhari (Antwerpen-Noord), El Mohsinien (Berchem) en Attaqwa (Deurne). Een moskee kan eens erkend provinciale subsidies krijgen en de verbouwingen (alsook constructie van minaretten) voor 30% laten subsidiëren met Vlaams belastingsgeld. De Antwerpse meerderheid veegde de inhoudelijke bezwaren van het Vlaams Belang tegen de erkenning van tafel en besliste dat de moskeeën mochten erkend en gesubsidieerd worden als zij hun brandveiligheid in orde zouden brengen, waar één en ander aan schortte.  


Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer stelde vast dat inmiddels in het Belgisch Staatsblad betreffende twee van de drie moskeeën – El Mohsinien (Berchem) en Attaqwa (Deurne) –de melding werd gepubliceerd dat zij niet erkend zouden worden en vroeg de schepen naar de reden van deze niet-erkenning door de Vlaamse overheid. 


Schepen De Coninck antwoordde dat El Mohsenien niet werd erkend omdat de moskee een negatief advies kreeg van de staatsveiligheid. Attaqwa werd niet erkend omdat er twijfels waren betreffende de financiële leefbaarheid van de moskee.  Het Vlaams Belang stelt intussen vast dat het Antwerpse stadsbestuur ondanks het negatieve advies van de staatsveiligheid doorgaat met de subsidiëring van El Mohsinien. Nog pas in oktober 2009 – vijf maanden na het negatieve advies van de staatsveiligheid, waarvan de stad op de hoogte werd gebracht – werd door de stad aan El Mohsenien een subsidie verleend van 750 euro. Redenering van de schepen van Diversiteit: de staatsveiligheid wil ons de reden niet meedelen van het negatieve advies, dus moeten we er geen rekening mee houden. Wat baten kaars en bril als het Antwerpse stadsbestuur niet zien wil?


In bijlage vindt u de vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer en het antwoord van de schepen.  

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...