Sportpark Oude Landen is nog niet voor binnenkort

De vorige legislatuur stelde het Antwerpse stadsbestuur
plannen op om tussen de goederenspoorweg en het gebied Oude Landen in Ekeren
een sportpark te ontwikkelen. Op 25 oktober 2010 werd een masterplan terzake
opgesteld. Het sportpark werd voorgesteld als een ‘compensatie’ voor de geplande aanleg
van nieuwe spoorweginfrastructuur in dit gebied.

Spoorweginfrastructuur
uitgesteld

Aan de Oude Landen zou inderdaad een ongelijkvloerse
spoorkruising worden aangelegd met een nieuwe havenspoorlijn die daarop zal
aftakken en via onder meer Merksem en Deurne richting Lier moet lopen.
Aanvankelijk wilde Infrabel de nieuwe spoorkruising bovengronds
realiseren.  Het sportpark zou daarbij
worden aangelegd tegen de talud van de spoorlijn. Na hevig protest vanuit
Ekeren tekende de stad echter beroep aan. De procedure bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen was nog lopende. 
Ondertussen heeft spoorweginfrastructuurbeheerder Infrabel  beslist om geen rekening te houden met de
Vlaamse spoorstrategie, en de (nochtans voor onze haven hoognodige) geplande
spoorwegwerkzaamheden in Ekeren pas aan te vatten in 2019.  Het is daarbij momenteel nog niet duidelijk
of de nieuwe spoorweginfrastructuur boven- of ondergronds zal worden
gerealiseerd.

Sportpark zeker niet
vóór 2019

Ondertussen is er in Antwerpen ook een nieuwe coalitie aan
het bewind. In het bestuursakkoord dat vorig jaar werd afgesloten is geen
sprake van het sportpark. Ons gemeenteraadslid Wim Van Osselaer wilde van sportschepen
Van Campenhout dan ook graag weten wat de plannen zijn in verband met het eertijds
geplande sportpark? Uit het antwoord van de schepen bleek dat de plannen voor
het sportpark uitgesteld zijn voor onbepaalde termijn, aangezien dit sportpark gezien
moet worden in het kader van de nieuwe bovengrondse spoorweginfrastructuur
(spoorkruising, goederenspoorweg) die daar zou worden aangelegd. Het sportpark
zal er de eerste jaren dus niet komen. Zeker niet voor 2019 en dan moet nog
duidelijk worden of de spoorweginfrastructuur er boven-of ondergronds komt,
zodat de plannen van het sportpark daar op kunnen worden afgestemd.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...