Spoorweg, Sporthal: Vlaams Belang informeert Ekerenaren en dringt aan op maximale bescherming van wijk

Hieronder vindt u de brief die Vlaams Belang Ekeren de komende dagen in de brievenbussen deponeert van de bewoners van de wijk Oude Landen om hen te informeren over de werken die door Infrabel en stad zijn gepland naast de straat De Oude Landen.


Ekeren, 6 oktober 2010
 


 


Aan de bewoners van de wijk Oude Landen 


 


Geachte bewoner, 


Naar aanleiding van de onduidelijkheid die in de wijk Oude Landen heerst over de werken die door Infrabel (spoorwegen) en de stad Antwerpen gepland zijn naast de straat De Oude Landen tussen de Prinshoeveweg en de Gerardus Stijnenlaan geven we u graag nadere informatie. 


Spoorwerken 


De netwerkbeheerder van het spoorwegnet, Infrabel, zal einde 2011 de volgende werken aanvangen:


Bouw van een nieuwe spoorwegbrug over de Prinshoeveweg, naast de bestaande stenen brug en aanleg naast de huidige dubbelsporige lijn 27A van een bijkomende dubbelsporige lijn (11) die in een later stadium een spoorverbinding zal maken met Lier via de Merksemse Winkelstap.


Bouw van een korte spoortunnel (een zogenaamde ongelijkvloerse spoorkruising) tussen de Prinshoeveweg en de hoek De Oude Landen/Willebeeklaan en van drie bruggen over de Oudelandse beek ter hoogte van het voornoemde kruispunt. De hoogte van de spoorbedding zal hier 13 meter bedragen. Daarna daalt de spoorlijn terug om aan te sluiten op de huidige goederenlijn richting Noorderdokken en Luchtbal.


Aanleg van het natuurpark en  overstromingsgebied Oude Landen tussen de huidige goederenspoorlijn naast De Oude Landen en de reizigerslijn 12. Dit natuurpark moet een nieuwe buffer vormen tegen mogelijke wateroverlast.


Plaatsing van 250 meter bijkomende geluidswanden in houtvezel vanaf de Prinshoeveweg. Deze hoe dan ook lelijke geluidswanden zullen gedeeltelijk aan het zicht onttrokken worden door een bomen- en struikenrij in het kader van het Sportpark.


De belangrijke grondverplaatsingen die met deze werken gepaard gaan zullen vanaf de Noorderlaan gebeuren. 


Sportpark 


De stad Antwerpen zal vanaf 2013 gelijklopend met de spoorwerken een sporthal en een park met sportvelden en veel bomen, wandelwegen, e.d. aanleggen naast de straat Oude Landen tussen de Prinshoeveweg en de hoek met de G. Stijnenlaan. 


De dreef naar de in de spoorwegberm in te werken sporthal zal aanvangen ter hoogte van de hoek met de Kretenborglaan. Naast de dreef komen twee parkings. Tussen de Prinshoeveweg en de Willebeeklaan komt een zogenaamd bufferbekken om wateroverlast op te vangen. De volledige lengte van De Oude Landen en van de (nieuwe) spoorweginfrastructuur wordt afgezoomd met een bomenrij. 


De Vlaams-Belangfracties in de Ekerse districtsraad en de Antwerpse gemeenteraad zullen u de volgende jaren niet alleen op de hoogte houden maar tevens blijven aandringen op een maximale bescherming van de wijk tegen alle soorten van overlast (geluid, water, vrachtwagens) die de geplande werken met zich zullen meebrengen.    


Voor meer informatie kunt u terecht bij uw wijkvertegenwoordigers van het Vlaams Belang. 


Met vriendelijke groeten, 


 


Freddy Geens                                                      Kurt Van Noten


Fractievoorzitter VB districtsraad Ekeren       Afdelingsvoorzitter Vlaams Belang


De Oude Landen 94                                            Margrietlaan 9


freddy.geens@euphonynet.be                          kurt.vannoten@telenet.be 


 


Wim Van Osselaer


Gemeenteraadslid Vlaams Belang


Leerhoeklaan 3


wim.vanosselaer@stad.antwerpen.be
Het volledige pamflet mét foto’s vindt u in bijlage

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...