SP.a keldert volksraadpleging over eventuele overheveling van Rozemaai, Schoonbroek en Edison naar Ekeren!

In de Antwerpse districtsraad diende de Vlaams Belang-Vlott-fractie bij monde van Philippe Van der Sande een voorstel in om binnen het jaar een volksraadpleging te organiseren in de wijken Rozemaai, Schoonbroek en Edison met de vraag tot welk district hun wijken best kunnen behoren. Het Vlaams Belang argumenteerde dat er reeds jaren vanuit verschillende politieke partijen gepleit werd voor een volksraadpleging. Uit een opiniepeiling van de CD&V (september 2006) blijkt alvast dat 88% van de bewoners voorstander zou zijn van een overheveling naar Ekeren. In het bestuursakkoord van Ekeren staat ook een passus die verwijst naar een overheveling tegen de volgende gemeenteraadsverkiezingen na consultatie en instemming van de bewoners.

Het Vlaams Belang verloor de stemming in de Antwerpse districtsraad nipt. Het voorstel kreeg de steun van Open-vld en van Mimount Boussakla van LDD, maar de CD&V-N-VA-fractie onthield zich waardoor SP.a en Groen voldoende stemmen hadden om het voorstel tot het organiseren van een volksraadpleging konden tegenhouden. En er is meer … De conferentie van de districtsvoorzitter (een socialistisch onderonsje) besliste blijkbaar dat er deze legislatuur geen grenscorrecties mogen doorgevoerd worden. Dit is dan alvast in tegenstrijd met het bestuursakkoord van het district Ekeren en met de verkiezingsprogramma’s van Open-vld en CD&V-N-VA. De heer Kruyniers (SP.a) moet nu klare taal spreken. Is hij bereid om alsnog een voorstel tot volksraadpleging te steunen of wordt de passus uit het Ekers bestuursakkoord geschrapt? Wat is de houding van Ekeren 2070 hieromtrent? Districtsraadslid Chris Luyckx en gemeenteraadslid Wim Van Osselaer gaan hierover volgende maand vragen stellen aan respectievelijk de Ekerse districtsvoorzitter en de schepen voor Decentralisatie, Lauwers.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...