Schriftelijke vraag van Yolande Boudewijns betreffende de toename van het sluikstorten in Ekeren

Reeds geruime tijd heb ik opgemerkt dat het sluikstorten in opmars is. Overal in Ekeren komt men zakjes afval, weggegooide flessen, blikjes, papier, luiers e.d. tegen. Vooral zie ik geregeld dat personen ’s morgens hun afval uit de wagen gooien.Enkele voorbeelden.


Op zaterdagmorgen 4 april ligt er boven op de viaduct van de Veltwijcklaan een zak afval in het midden van de rijbaan. Dit was gevaarlijk daar men dit pas zag liggen als men bovenkwam. Er was daarenboven glas in de zak en verscheidene wagens hebben erin gereden, met als gevolg overal glas. Diezelfde morgen in de Moerenhoutlaan was een zak afval bovenop een geparkeerde wagen geplaatst.


Naast de glasbak onderaan de brug van de Veltwijcklaan, kant Bist, lag op woensdag 8 april een zak vuilnis en naast de bak stond een doos met afval.


Men kan de sluikstortdienst bellen en dan wordt het opgeruimd maar op zaterdag  is dat niet zo evident zodat men dient te wachten tot maandag. Dan is het vuil al over heel het wegdek verspreid.


Vandaag donderdag, verschillende afvalzakjes in het midden van het Groot Hagelkruis.


Nu mijn vraag ;


         Is men op de hoogte van dit groter wordend probleem?


         Zoekt de sluikstortdienst naar eventuele bewijzen over de sluikstorter?


         Wordt er een PV opgesteld tegen de eventuele sluikstorter?


         Hoeveel klachten heeft men over dit probleem reeds ontvangen?


         Is er een dienst in Ekeren bij wie men rechtstreeks terecht kan?

Yolande Boudewijns

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...