Schriftelijke vraag van Wim Van Osselaer betreffende de afstelling van de lichten op het kruispunt Veltwijcklaan-Kapelsesteenweg

Terwijl er zich vroeger nooit problemen terzake stelden, blijken de verkeerslichten op het kruispunt Veltwijcklaan-Kapelsesteenweg nu slecht afgesteld. Aan de zijde van de Veltwijcklaan blijven de lichten nauwelijks een tiental seconden op groen staan, zodat slechts een zestal automobilisten per keer de lichten kunnen passeren om de Kapelsesteenweg op te rijden. Automobilisten zien vaak een vijftal groene lichten passeren, vooraleer zij kunnen doorrijden. Dit geeft vaak aanleiding tot ernstige congestie op de Veltwijcklaan.


 


Mijn vragen:


1. Wat is de reden voor deze situatie? Waarom liep vroeger alles wél vlot en nu niet meer?  
2. Zal de schepen snel initiatieven laten nemen en de verkeerslichten beter laten afstellen, teneinde de verkeersproblemen op te lossen?

Antwoord: zie bijlage

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...