Schriftelijke vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Filip Dewinter aan Dirk Van Mechelen, minister van Financiën, begroting en Ruimtelijke Ordening

In het huidige Antwerpse district Ekeren is er een toenemende vraag naar defusie, waarbij Ekeren opnieuw een zelfstandige gemeente zou worden. De beslissing inzake de defusie is een Vlaamse bevoegdheid. Enkele maanden terug meldde de voorzitter van de lokale Ekerse partij 2070 Ekeren in een krant dat de Ekerse VLD het “defusiedossier zou aankaarten bij haar ministers Keulen en Van Mechelen”.

Kan de minister mij meedelen:

1. of er inderdaad al een overleg heeft plaatsgevonden tussen de minister en de Ekerse VLD betreffende de defusie van Ekeren?
2. wat er tijdens dit overleg werd besproken?
3. welke initiatieven hij zal nemen in het dossier van de Ekerse defusie?

Filip Dewinter
Vlaams volksvertegenwoordiger

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...