Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer betreffende reclame in De Antwerpenaar voor een initiatief dat illegalen ondersteunt (EVA-vluchtelingenwerk)

Schriftelijke vraag van raadslid Wim Van Osselaer aan burgemeester Janssens betreffende reclame in De Antwerpenaar voor een initiatief dat illegalen ondersteunt

De Antwerpenaar, editie Ekeren, van 1 maart 2007 besteedt op de lokale Ekerse pagina’s (p. 20) in een artikel met als titel ‘Vluchtelingen, geen ver van mijn bed show’ aandacht aan het initiatief ‘EVA-vluchtelingenwerk’. Uit het artikel blijkt echter dat dit initiatief niet alleen aandacht besteed aan vluchtelingen, maar ook aan illegalen. De eerste zin van het artikel luidt immers: “Het EVA-vluchtelingenwerk biedt ondersteuning aan vluchtelingen en aan mensen zonder wettig verblijf (…)”.

1. Waarom maakt een officiële publicatie van de stad reclame voor een initiatief dat illegalen ondersteunt?

2. Ontvangt het EVA-vluchtelingenwerk, naast de gratis reclame in De Antwerpenaar, ook nog op enigerlei andere wijze logistieke, materiële of financiële ondersteuning vanwege het stadsbestuur?

3. Maakt het publiceren van deze advertentie het stadsbestuur niet medeplichtig aan het overtredingen van de vreemdelingenwet?

4. Is deze reclame voor het EVA-vluchtelingenwerk een eenmalig initiatief of zal het stadsbestuur ook in de toekomst nog reclame maken voor het EVA-vluchtelingenwerk, via De Antwerpenaar of op andere manieren?

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...