Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer betreffende de overlast op het pleintje aan de Kattenberg

Schriftelijke vraag van raadslid Wim Van Osselaer aan burgemeester Janssens betreffende overlast op het pleintje gelegen aan de Kattenberg te Ekeren

Het rondhanggedrag op het pleintje aan de Kattenberg te Ekeren wordt door buurtbewoners al jaren als een probleem ervaren. De omwonenden van het pleintje hebben nu een petitie georganiseerd, waarin zij o.m. volgende feiten aanklagen:

– vervuiling van het pleintje (etensresten, lege blikjes,..);
– drughandel en drugsgebruik;
– lawaaioverlast ‘s nachts (muziek, bromfietsen,…);
– beschadigingen aan en inbraken in voertuigen.

Kan de burgemeester mij meedelen:

1. Hoeveel aangiftes en klachten werden er het voorbije jaar en dit jaar ingediend en hoeveel pv’s werden er opgesteld naar aanleiding van voormelde feiten die zich voordeden op en rond het pleintje? Welke feiten betrof het?
2. Welke maatregelen werden inmiddels reeds genomen om de overlast voor de omwonenden tegen te gaan?
3. Zullen er – o.m. naar aanleiding van de petitie – nieuwe initiatieven worden genomen teneinde te overlast op het pleintje tegen te gaan?

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...