Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer aan schepen Van Campenhout betreffende de tramlijnverlenging naar Ekeren

In het Masterplan Mobiliteit Antwerpen wordt een nieuwe tramlijn voorzien over de Noorderlaan naar en zelfs door Ekeren. Er rees echter fel protest tegen een verlenging van de tramlijn door het centrum van Ekeren, omdat er in het Ekerse centrum geen plaats is voor een tram. Uiteindelijk werd met Brabo II beslist in een eerste fase de tram naar Ekeren te laten stoppen aan het keerpunt de ‘Mieren’, ter hoogte van de Beukelaarlaan, vóór het centrum van Ekeren. Het doorschuiven van het laatste stuk van de tramverlening verandert echter niets aan de projectomschrijving. De doortrekking van de tram tot de Leugenberg zou gebeuren tijdens een tweede fase. Eerst zou een ‘breed maatschappelijk draagvlak’ moeten worden gecreëerd voor de tracékeuze.  


Kan de minister mij meedelen:    1. Welke inhoudelijke voorbereiding is er inmiddels reeds gebeurd voor de tramverlening tot aan keerpunt de Mieren?
  2. Welke stappen werden inmiddels reeds gezet, welke gesprekken werden gevoerd, welke studies werden gedaan of welke initiatieven werden genomen in het beslissingsproces met betrekking tot de volgende fase, namelijk het doortrekken van de tram door Ekeren naar de Leugenberg?
  3. Zo er nog geen verder stappen werden gezet met betrekking tot de doortrekking van de tram door Ekeren, wanneer zal daartoe het initiatief worden genomen?

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...