Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer aan schepen Van Campenhout betreffende de toestand en de toekomst van de Ekerse Oude Pastorij

In augustus 2008 verhuisde het knutselatelier van de jeugddienst van Ekeren van de Oude Pastorij naar een gerenoveerd lokaal achter de bibliotheek van Mariaburg. De Oude Pastorij was intussen al in zeer slechte staat en aan dringende renovatie toe. In 2008 nomineerde bestuurspartij CD&V Ekeren de Oude Pastorij zelfs voor de titel van ‘lelijkste plekje van Ekeren’. In het najaar van 2009 gaf de stad desondanks de goedkeuring aan Chiro Ekeren Donk om gebruik te kunnen maken van de benedenverdieping. In ruil daarvoor werd de zolder volledig ontruimd en de toegang naar de zolder werd afgesloten omwille van ‘veiligheidsredenen’.  


Dit jaar werd de Chiro echter een alternatieve locatie aangeboden in park Hof De Bist. Het stadsbestuur stelde immers vast dat “het gebouw van de Oude Pastorij momenteel in zo’n slechte staat is dat verschillende stedelijke diensten zich zorgen maken over de veiligheid van de kinderen en jongeren”. Nu staat de Oude Pastorij leeg en niemand weet wat VESPA er nu eigenlijk mee van plan is. Het verval die reeds enkele jaren aan de gang is, neemt nu snel toe. Eén van de ramen werd inmiddels reeds vernield.  


Bij een controlebezoek stelde ik bovendien vast dat verschillende ramen van het gebouw open stonden. Zelfs de deur bleek niet op slot te zijn, waardoor iedereen het pand kan betreden.  


Mijn vragen:  


1. Kan u mij de garantie geven dat het pand niet zal worden afgebroken, maar op korte termijn zal worden gerestaureerd? Welke initiatieven werden er door Vespa reeds genomen in verband met deze restauratie?  


2. Welke bestemming voorzien stad en Vespa voor de Oude Pastorij? Indien nog geen bestemming werd gevonden, op welke wijze en binnen welke termijn zal deze gezocht worden?  


3. Waarom staan de ramen van dit leegstaande pand open en is de deur niet op slot, waardoor iedereen zich een, toegang kan verschaffen tot het gebouw?


 

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...