Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer aan schepen Van Campenhout betreffende de toekomst van de Oude Pastorij in Ekeren-DonkHet gebouw van de Oude Pastorij in Ekeren-Donk kwam onlangs volledig leeg te staan, toen het stedelijk knutselatelier naar Mariaburg verhuisde. Nu staat het leeg en weet niemand wat VESPA er nu eigenlijk mee van plan is. Even werd geopperd dat het vredegerecht erin zou worden gehuisvest, maar dit idee werd uiteindelijk afgeblazen.


Ondertussen kreeg Vespa van het college de opdracht te zoeken naar een nieuwe lokatie. De Ekerenaren willen dat de Oude Pastorij een sociale functie behoudt, ten dienste van het Ekerse verenigingsleven .


Kan de schepen mij meedelen:


 1.Welke concrete opdracht werd aan Vespa gegeven met betrekking tot de Oude Pastorij?
2. Welke initiatieven heeft Vespa genomen en zal Vespa nog nemen in het kader van de haar gegeven opdracht? 
3. Binnen welke termijn moet er duidelijkheid zijn betreffende de mogelijke bestemming van het gebouw? 
4. Zal het gebouw stadseigendom blijven? 
5. Kan de schepen mij verzekeren dat de Oude Pastorij een sociale functie behoudt voor de Ekerenaren?


 
Antwoord: zie bijlage


 


 

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...