Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer aan schepen Van Campenhout betreffende de gekke verkeerssituatie in de Velwijcklaan in Ekeren, naast de Brug

Het deel van de Veltwijcklaan naast de brug, ter hoogte van het treinstation van Ekeren, kent een vreemde verkeerssituatie. Enerzijds zijn parkeerders verplicht hun auto in deze straat in de juiste richting te parkeren. De politie trad reeds verschillende malen op tegen foutparkeerders die tegen de rijrichting in parkeerden. Anderzijds mogen autobestuurders de straat niet verlaten via het rondpunt Veltwijcklaan-Leerhoeklaan-Bist, aangezien aan het einde van dit stuk Veltwijcklaan, aan het rondpunt, een verbodsbord staat. Zij kunnen hun parkeerplaats slechts verlaten via de lange omweg van de smalle, bochtige Onze-Lieve-Vrouwstraat. Iemand die van het rondpunt komt (en dat is bijna iedereen die hier parkeert) en zijn auto wil parkeren op dit stuk Veltwijcklaan – zoals er dagelijks tientallen treinpendelaars zijn – dient zijn auto op deze smalle baan dus tweemaal te keren. Eénmaal om  zijn auto in de juiste rijrichting te zetten en éénmaal om de straat uit te rijden via de Onze Lieve Vrouwstraat. Dit lijkt me een knotsgekke situatie.Mijn vragen:


 


1. Dienen de auto’s in dit stuk van de Veltwijcklaan inderdaad hun auto in de juiste rijrichting te parkeren?  


2. Kan de schepen bevestigen dat iemand die via het rondpunt dit stuk van de Veltwijcklaan oprijdt en daar wil parkeren (en later terug vertrekken) zijn auto tweemaal dient te keren?  


3. Waarom deze gekke verkeerssituatie?  


4. Zal het stadsbestuur een oplossing voorzien voor deze problematiek? Zo ja, dewelke? 

Het antwoord van de schepen vindt u in bijlage.

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...