Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer aan schepen Ludo Van Campenhout betreffende de uitbating van de cafetaria van het Schindebad.

In juli stelde ik de schepen reeds een vraag betreffende de gesloten cafetaria aan het Ekerse Schindebad.

Kan de schepen mij meedelen welke de stand van zaken is in de zoektocht naar een mogelijke overnemer? Hoeveel kandidaten hebben zich reeds aangeboden?

Zijn er ook andere zwembadcafetaria’s zonder uitbater? Zo ja, dewelke, hoe lang staan deze al leeg en wat is daar de stand van zaken i.v.m. de zoektocht naar een uitbater.
Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...