Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer aan Monica De Coninck, schepen voor volksgezondheid

Op 4 maart 2004 vond aan de Noorderlaan, vlakbij Ekeren, het grootste ongeval ooit ter wereld plaats met broom. Een vrachtwagen kantelde, waarna het zeer kankerverwekkende spul uit de vrachtwagen lekte en een gifwolk vrijkwam. Bijna 6.000 liter broom vervuilde het Schijn. In de woonwijk Schoonbroek werden meer dan 3.000 mensen geëvacueerd. De hoeveelheid broom in de riolering en zeker in het Schijn, zou na de ramp blijken ver boven de norm te liggen (tot 3.800 keer meer).

Ondertussen werden enkele onderzoeken uitgevoerd. Een verslag van het onderzoeksbureau Syncera toonde aan dat de broom zo snel mogelijk verwijderd moest worden omdat het goedje door de kleilaag zou kunnen zakken en andere waterlagen vervuilen. Er was sprake van een ‘acuut verspreidingsrisico’. Volgens het onderzoeksbureau zou de sanering zeker twee jaar duren en minstens 250.000 euro kosten.

Een rapport van de medische milieukundige Herlinde Smet, die in opdracht van het Vlaamse Gewest een studie uitvoerde naar de broomverontreiniging, wees eind 2004 uit dat de broom nog aanwezig was in de bodem op de plaats van het ongeval en bij toenemende temperatuur uitdamping niet uitgesloten is.

De verontreinigde bodem zou gesaneerd moeten worden in twee fasen.

1. Kan de schepen mij meedelen of de sanering ondertussen werd uitgevoerd?
2. Zo ja, wanneer (gebeurde dit inderdaad in twee fasen?), door wie en wat was de uiteindelijke kostprijs? Welke werkzaamheden werden precies uitgevoerd?
3. Indien de sanering nog niet heeft plaatsgevonden, zijn er nog plannen om de sanering alsnog uit te voeren?
4. Werden in de loop van 2005, 2006 en 2007 nog andere onderzoeken uitgevoerd naar broomconcentraties in Ekerse waterlopen en/of woonwijken? Wat was het resultaat van deze onderzoeken?
5. Op welke wijze werd de bevolking van de aangrenzende woonwijken op de hoogte gebracht van de mogelijke gezondheidsrisico’s van de aanwezigheid van broom (o.m. door uitdamping) en de daarvoor in acht te nemen maatregelen?
6. Zijn er in de actuele omstandigheden nog bepaalde gezondheidsrisico’s ten gevolge een eventuele aanwezigheid van Broom in de buurt van het ongeval of zelfs daarbuiten?
7. Werden er ten gevolge van het ongeval, behoudens de 25 slachtoffers onmiddellijk na de ramp, nog andere effecten op de volksgezondheid geregistreerd (bv. toename kankergevallen,…)? Werd er ter zake enig onderzoek uitgevoerd?

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...