Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer aan de burgemeester betreffende de geregistreerde criminaliteit en de politie-inzet in Ekeren


Reeds enkele malen werd het verzoek van de Vlaams Belang-fractie in de Ekerse districtsraad om in deze raad op regelmatige basis een toelichting te ontvangen van de korpschef of de zonechef over de criminaliteit in Ekeren verworpen. Er werd door het districtscollege gesteld dat dit moet worden opgevraagd in de gemeenteraad. Daarom had ik terzake graag een overzicht gehad. 
Mijn vragen:
1. Hoeveel misdrijven werden er in Ekeren gepleegd in 2010 en de eerste helft van 2011? Gelieve uit te splitsen tussen 2010 en 2011. 
2. Hoeveel misdrijven werden er in deze periode gepleegd die betrekking hebben op korpsprioriteiten? Gelieve uit te splitsen per korpsprioriteit en per periode (2010 of 2011). 
3. Hoeveel gevallen van vandalisme, car- en homejackings, gevechten en gevallen van slagen en verwondingen werden er geregistreerd in de genoemde periode? Gelieve uit te splitsen per misdrijftype en per periode (2010 of 2011). 
4. Hoeveel speciale acties (Apollo, Hercules, Ares,…) werden er op Ekers grondgebied georganiseerd in deze periode? Gelieve uit te splitsen per actie en per periode. 
5. Hoeveel verkeersongevallen met lichamelijke schade vonden er plaats in genoemde periode? Gelieve uit te splitsen tussen 2010 en 2011 en per straat. 
6. Welke is de totale politie-inzet (en inzet van calog-personeel) in Ekeren? 
7. Hoeveel wijkagenten telt Ekeren? Zal dit aantal verhoogd worden? 
8. Hoeveel BIN’s zijn er actief in Ekeren? Welke samenwerking had de politie in genoemde periode met deze BIN’s? 
9. Aan hoeveel burgers en ondernemers werd in genoemde periode technopreventief advies verstrekt? Gelieve op te splitsen per periode. 
10. Met hoeveel Ekerse scholen werd in genoemde periode samengewerkt in het kader van het schooladoptieplan van de politie? 
11. Hoeveel presentaties werden door de politie verzorgd voor verenigingen? Gelieve uit te splitsen per periode en te vermelden over welke verenigingen en welke presentatie het gaat.   Het gecoördineerd antwoord van de burgemeester vindt u in bijlage.

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...