Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer aan burgemeester Patrick Janssens betreffende een mogelijke inbrakenplaag in Ekeren

 


Luidens getuigenissen van Ekerenaren zouden er de voorbije periode veel inbraken hebben plaatsgevonden in Ekeren. Ook één Ekers districtsraadslid werd het slachtoffer.  


Kan de burgemeester mij meedelen:    1. Hoeveel inbraken vonden er dit jaar al plaats in Ekeren? In welke straten vonden deze inbraken plaats?  

  2. Kan er inderdaad gesproken worden van een echte plaag?  

  3. Werden er reeds daders betrapt? Zoniet, in welke richting gaan de vermoedens?  

  4. Werden er door de politie specifieke initiatieven genomen richting Ekeren met het oog op inbraakpreventie en betrapping van inbrekers?  

  5. Werden het aantal patrouilles in Ekeren (tijdelijk) opgevoerd?  

  6. Werden er initiatieven genomen naar de bevolking toe met preventietips en desgevallend oproepen tot getuigenmelding? 

 
Antwoord: zie bijlage


 

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...