Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer aan burgemeester Janssens betreffende vandalisme aan het basketbalpleintje nabij de voetgangersbrug in Schoonbroek

Regelmatige gebruikers van het basketbalterreintje aan de voetgangersbrug over de A12 in Schoonbroek melden me dat er op dit pleintje de voorbije weken zeer regelmatig sprake was van vandalisme en vervuiling. De basketbalnetten worden vernield, glasscherven liggen verspreid op het terrein, enz. Volgens buurtbewoners troepen jongeren van buiten de buurt samen op dit terreintje om er kabaal te maken.


Kan de burgemeester mij meedelen:  
1. Is de politie op de hoogte van de gestelde problemen? Welke feiten werden er al vastgesteld door de politie? 
2. Welke maatregelen werden reeds genomen om deze overlast terug te dringen? Werden er al daders gevat? 
3. Welke initiatieven zal de politie terzake nog nemen?

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...