Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer aan burgemeester Janssens betreffende een mogelijk drugprobleem op het Van de Weyngaertplein (Ekeren-Mariaburg)

Door een bewoner wordt me gesignaleerd dat er aan het Van de Weyngaertplein (Ekeren-Mariaburg) regelmatig zakjes worden gevonden die volgens hem drugs zouden bevat hebben. Dat op dit plein drugs zouden worde gebruikt, waarbij ook daarmee verband houdend afval wordt achtergelaten, is volledig onaanvaardbaar, gezien de aanwezigheid van een school op dit plein en aangezien dit plein tevens actief gebruikt wordt door spelende kinderen. 


Mijn vragen:    1. Ontving de politie reeds meldingen van druggebruik op het Van de Weyngaertplein?
  2. Werden ter zake door de politie reeds vaststellingen gedaan?
  3. Zo ja, welke en welke initiatieven werden door de politie reeds genomen om hieraan een einde te maken?
  4. Welke nieuwe initiatieven zullen terzake nog worden genomen?


    (In bijlage vindt u het antwoord van de burgemeester)

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...