Schriftelijke Vraag – Toestand wegdek Schriek

Schriftelijke Vraag aan de heer Freddy Wens
‘Toestand van het wegdek van de Schriek tussen de kruispunten E. Caertsstraat/ Schepersveldlei en K. De Wintstraat/Nijverheidslei’
ref. SV2006-3

Geachte heer

De Schriek, een drukke verbindingsstraat tussen de Kapelsesteenweg en het centrum van Ekeren, werd nog niet zo heel lang geleden aan de kant van Mariaburg heraangelegd. Desalniettemin blijkt het wegdek van de Schriek tussen de Edward Caertsstraat/Schepersveldlei en Karel De Wintstraat/ Nijverheidslei in bijzonder slechte staat.

Om zonder brokken dit deel van de straat door te rijden, moet je uiterst voorzichtig manoeuvreren om de veiligheid van de andere weggebruikers niet in het gedrang te brengen.

Deze situatie noopt me u volgende vragen te stellen:

– Wanneer exact werd de straat heraangelegd?
– Welke firma was voor de heraanleg verantwoordelijk?
– Bent u op de hoogte van de huidige slechte staat van het wegdek?
– Wat is de oorzaak van de slechte staat van het wegdek?
– Waarom is het wegdek alleen in dit deel van de Schriek in slechte staat?
– Wie is er nu verantwoordelijk om het wegdek te herstellen?
– Wanneer worden er stappen ondernomen om het wegdek te herstellen en de veiligheid van de weggebruikers aldus te garanderen?

Dank u voor uw antwoord.

Met vriendelijke groeten,

Kurt Van Noten
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...