Schriftelijke Vraag – Knotbomen als landschapsbepalende elementen

Geachte mevrouw
Geachte heer

Onlangs vernam ik dat de natuurbehoudsvereniging Natuurpunt op 28 januari een actie gehouden heeft om de laatste knotwilgen in Ekeren (aan de Puihoek) te redden. Blijkbaar zet deze vereniging zich al jarenlang in voor het behoud van knotbomen in onze regio.

De knotwilg was eeuwenlang een bepalend landschapselement in onze polderregio. Bovendien bieden de knotwilgen een onderkomen aan talrijke andere planten- en dierensoorten, wat de diversiteit in de natuur alleen maar ten goede kan komen.

Blijkbaar beschikken (knot-)wilgen tevens over de capaciteit om snel water te verdampen. Dat is ook de reden waarom ze in het verleden vaak in waterrijke gebieden en moerassen aangeplant werden.

– Kan u mij meedelen of ook het district Ekeren (immers bevoegd voor groenvoorziening) aan deze knotacties haar medewerking verleent?
– Zo ja, waaruit bestaat dan die medewerking?
– Zo nee, waarom niet?
– Bestaat de mogelijkheid om of kan er onderzocht worden of het mogelijk is om deze waardevolle bomen ook elders in Ekeren (terug) aan te planten en zo het groene karakter van Ekeren niet slechts te behouden, maar ook te vergroten?
– Werd er al ooit, in het kader van de visie voor Ekeren als landelijke gemeente, een campagne gevoerd naar de bevolking toe om o.a. deze bomen in de kijker te zetten en eventueel zelfs te promoten als aanplanting bij particulieren?
– Zo nee, waarom niet?
– Werd er al ooit onderzocht wat de invloed zou zijn op op de waterhuishouding en met name op de wateroverlast in wijken en/of op gronden die aanhoudend door wateroverlast geplaagd worden?
– Zo ja, wat zijn dan dan de resultaten van deze studie?

Dank u voor uw antwoorden.

Met vriendelijke groeten,

Kurt Van Noten
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...