Schriftelijke vraag – communicatie naar de politie- en hulpdiensten toe n.a.v. openbare werken

Het Ekerse districtsbestuur liet onlangs ingrijpende werken uitvoeren aan de Veltwijcklaan voor de aanleg van een rondpunt aan het kruispunt met de Bist. Hierbij werd de weg plaatselijk voor alle verkeer afgesloten, ook voor de politie. Uit informatie uit eerste hand bleek de politie niet op de hoogte.
Naar aanleiding van deze vaststelling:
– Hoe verloopt de communicatie tussen de districten en de politie- en andere hulpdiensten?
– Wie is ervoor verantwoordelijk dat deze diensten op de hoogte gesteld worden van wegafsluitingen en omleggingen?
– Wie is ervoor verantwoordelijk dat deze informatie regelmatig geactualiseerd wordt?
– Op welke manier verloopt die communicatie; is dat schriftelijk per (interne) post of gebeurt dat ook via een snellere weg, zoals bij voorbeeld e-post?

Kurt Van Noten
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...