Schriftelijke vraag aangaande de huismus als ‘soort van het jaar 2007’ in de stad Antwerpen

De stad Antwerpen heeft voor 2007 de huismus uitgekozen als soort van het jaar in het kader van dier en plant in de stad, vermits de aantallen van deze soort in Vlaanderen van jaar tot jaar afnemen.
De stad zou maatregelen nemen om de oorzaken voor de achteruitgang weg te nemen. Zij wil samenwerken met Natuurpunt Antwerpen-Noord en zij geeft ook raad aan de inwoners om hun steentje bij te dragen.

Vragen:

– Wordt deze actie ook in het district Ekeren gevoerd?
– Zijn er voor Ekeren populatiegegevens bekend?
– Wordt er door het district communicatie met de inwoners voorzien of gebeurt alle communicatie door de stad?
– Zal/kan het district maatregelen nemen om achteruitgang van de vogelpopulaties in Ekeren te stoppen?
– Zo ja, welke en wanneer?
– Is er op districtsniveau enige samenwerking met Natuurpunt voorzien?

Kurt Van Noten
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...