Schriftelijke vraag aan districtsschepen Christophe Thomas aangaande een vraag van de bewoners van de August Scheyvaertslaan om parkeervakken te schilderen teneinde onderlinge twisten te vermijden.

Al kort na de heraanleg van de August Scheyvaertslaan werd duidelijk dat het beschikbare aantal parkeerplaatsen verminderd was tegenover het aantal voor de heraanleg van de straat. Vermits de meeste mensen nu eenmaal hun auto graag zo dicht mogelijk bij hun deur parkeren, heeft de vermindering van het aantal parkeerplaatsen geleid tot onderlinge twisten. Er wordt immers maar al te vaak voor de oprit van een buurman geparkeerd. Een mogelijke oplossing zou erin bestaan om, zoals in de De Beuckelaerlaan, parkeervakken te schilderen, zodat het klaar en duidelijk zou zijn waar er nu effectief geparkeerd zou mogen worden.

De vraag om parkeervakken werd reeds tijdens de vorige legislatuur gesteld door de bewoners. Ook ikzelf als raadslid sprak over het thema toenmalig bevoegd districtsschepen Freddy Wens aan die antwoordde dat de vraag in onderzoek was bij de verkeerspolitie.

Ondertussen zijn we een half jaar verder.
– Is er ondertussen al een antwoord van de verkeerspolitie?
– Zo nee, waarom niet en wat gaat de bevoegde schepen ondernemen om alsnog een antwoord van de verkeerspolitie te verkrijgen?
– Zo ja, wat was dan dat antwoord?
– Kunnen er nu effectief maatregelen genomen worden om de parkeerplaatsen in de straat duidelijk aan te geven?
– Zo ja, wat is dan de planning hieromtrent?

Kurt Van Noten
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...