Red de Oude Pastorij – actie Vlaams Belang op 7 oktober 2010

 

Het Vlaams Belang ijvert al jaren voor een herstel van het onroerende patrimonium van Ekeren. Omdat Ekeren slechts een district van de stad Antwerpen is, wordt het patrimonium beheerd door het autonome gemeentebedrijf VESPA in opdracht van de stad. Hoe en of VESPA het Ekerse patrimonium beheert, wordt vakkundig verzwegen.
Een van de Ekerse gebouwen in beheer van VESPA is de Oude Pastorij van Ekeren Donk op de Prinshoeveweg, gebouwd in 1889-1890. De Oude Pastorij behoorde tot het patrimonium van de gemeente Ekeren tot deze ophield te bestaan in 1983. Het patrimonium van Ekeren werd toen automatisch overgedragen naar de stad Antwerpen. Enkele jaren geleden werd het patrimonium van de stad ondergebracht in een zogenaamd autonoom gemeentebedrijf, nl. AG VESPA.  
De Oude Pastorij: reeds jaren verwaarlozing troef 
Wat was het lot van de Oude Pastorij de voorbije jaren? In augustus 2008 verhuisde het knutselatelier van de jeugddienst van Ekeren van de Oude Pastorij naar een gerenoveerd lokaal achter de bibliotheek van Mariaburg. Het gebouw is was intussen al in zeer slechte staat en aan dringende renovatie toe. In 2008 nomineerde bestuurspartij CD&V Ekeren de Oude Pastorij zelfs voor de titel van ‘lelijkste plekje van Ekeren’. In het najaar van 2009 gaf de stad desondanks de goedkeuring aan Chiro Ekeren Donk om gebruik te kunnen maken van de benedenverdieping. In ruil daarvoor werd de zolder volledig ontruimd en de toegang naar de zolder werd afgesloten omwille van ‘veiligheidsredenen’.  
Dit jaar werd de Chiro echter een alternatieve locatie aangeboden in park Hof De Bist. Het stadsbestuur stelde immers vast dat “het gebouw van de Oude Pastorij momenteel in zo’n slechte staat is dat verschillende stedelijke diensten zich zorgen maken over de veiligheid van de kinderen en jongeren”. Nu staat de Oude Pastorij leeg en niemand weet wat VESPA er nu eigenlijk mee van plan is. Het verval die reeds enkele jaren aan de gang is, neemt nu snel toe. 
Genoeg tijd verloren, nu tijd voor actie!
Onze districts- en gemeenteraadsleden hebben de meerderheden in stad en district al meermaals ondervraagd over hun visie op de herwaardering van de Oude Pastorij. Het districtsbestuur schuift gemakkelijkheidshalve de hete aardappel door naar de stad, die op haar beurt ‘nog geen plannen’ voor de Oude Pastorij zou hebben.  Geen plannen, geen restauratie, geen toekomstvisie, kortom NIETS!
De Oude Pastorij van Ekeren-Donk aan de Prinshoeveweg is symptomatisch voor het ‘beheer’ door VESPA. Het gebouw werd jarenlang verwaarloosd door wangebruik en wanbeheer. Maar misschien is dat wel de bedoeling! Gaat VESPA voor afbraak en vervanging door het zoveelste appartementensblok? Dit zou een schande zijn!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...