Puihoek van bebouwing gevrijwaard?

De Puihoek is een gebied dat nog grotendeels onbebouwd is en dat grosso modo begrensd wordt door Bund en Centrum in het zuiden, Mariaburg in het oosten en Leugenberg in het noorden. Het gebied bevindt zich gedeeltelijk op het grondgebied van Ekeren en gedeeltelijk op dat van Kapellen. Het is in gebruik als landbouwgrond, maar staat eigenlijk ingekleurd als reservegebied voor woonwijken.

De Puihoek moet in de opinie van het Vlaams Belang, samen met andere open ruimten zoals de Hoekakker, van bebouwing gevrijwaard blijven en voor de landbouw behouden blijven. Niet alleen verdient de landbouw haar plaats in ons polderdorp, maar het behoud van open ruimten biedt ruimte voor de broodnodige waterberging en verhoogt (zo) de leefbaarheid van Ekeren voor haar inwoners. Het is immers aangenaam wonen in een groene gemeente, met ruimte voor mensen, landbouw, natuur en groen.

Daarom heeft het Vlaams Belang al verscheidene initiatieven genomen om ervoor te zorgen dat Puihoek en Hoekakker van bebouwing gevrijwaard blijven. Wat de Puihoek betreft blijkt uit een antwoord op een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer dat de stad Antwerpen in haar advies van 21 juni 2013 aan de Vlaamse regering het advies volgde van het district Ekeren voor herbestemming van de Puihoek tot een bouwvrij openruimtengebied en het formuleerde als “… een bestemming te geven die verenigbaar is met de functies van waterberging en waterconservering. Een bestemming als landbouwgrond is daarbij mogelijk”. Uit een antwoord op een interpellatie van districtsraadslid Kurt Van Noten op 18 maart 2013 was ook al gebleken dat het district Ekeren samen met de landbouwers, de stad Antwerpen en de gemeente Kapellen een overleg voert voor omvorming van o.a. de Puihoek naar landbouwzone.

Het behoud van open ruimte is onlosmakelijk verbonden met de toekomst van de landbouw in Ekeren. Uit diezelfde interpellatie in de districtsraad is gebleken dat het huidige districtsbestuur de visie van het Vlaams Belang volgt en behalve de Puihoek ook andere gebieden voor de landbouw bestemd wil zien. Het Vlaams Belang houdt in ieder geval in zowel districts- als gemeenteraad de druk op de ketel, want hoewel de schepen in Antwerpen stelt dat de landbouwers essentieel zijn voor het behoud van de open ruimten, blijkt uit de cijfers dat het beleid net het tegenovergestelde bewerkstelligt. Uit het antwoord op een andere schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer is immers gebleken dat er veel meer gebieden in gebruik zijn door de landbouw dan dat er daadwerkelijk planmatig voor de landbouw bestemd zijn. Bovendien blijkt er op stedelijk niveau zelfs geen landbouwbeleid gevoerd te worden. Nochtans kan alleen een aanpassing van de plannen ervoor zorgen, dat onze landbouwers meer ademruimte krijgen om op lange termijn hun activiteit in Ekeren te blijven uitoefenen.

Als bijlage vindt de lezer het artikel in het Nieuwsblad naar aanleiding van deze problematiek. Wie graag de antwoorden op de schriftelijke vragen en de interpellatie van onze raadsleden ontvangt, stuurt een mailtje naar kurt.vannoten@telenet.be en krijgt de teksten in Pdf-bestand doorgestuurd.

 

 

 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...