Polygamie strafbaar, maar toch officieel in Antwerpen…

De islamitische shariawetgeving staat moslimmannen onder bepaalde voorwaarden toe te huwen met maximum vier vrouwen. In de meeste moslimlanden wordt polygamie (veelwijverij) dan ook toegelaten. Bij ons wordt polygamie echter strijdig geacht met de gelijkheid tussen man en vrouw. Polygame huwelijken zijn verboden volgens de Belgisch wetgeving. Het burgerlijk wetboek bepaalt: “Men mag geen tweede huwelijk aangaan voor de ontbinding van het eerste. Polygamie wordt zelfs beteugeld als een “misdaad tegen de openbare orde der familie en de openbare zedelijkheid”. Er worden in België officieel dan ook geen polygame huwelijken voltrokken.Toch bestaat veelwijverij in ons land. In antwoord op een vraag van Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer, antwoordde Antwerps schepen van Bevolking Monica De Coninck: “Wanneer de wetgeving van het land van herkomst van een hier verblijvende vreemdeling polygamie toelaat, wordt dit polygame huwelijk geregistreerd in de registers van de burgerlijke stand”. Een hier verblijvende allochtoon kan dus perfect naar Marokko of een ander herkomstland reizen om daar meerdere huwelijken af te sluiten. In Antwerpen wonen er volgens de schepen 45 personen met twee of meer echtgenotes. Het gaat volgens de schepen om onderdanen van Marokko, Pakistan, Mauretanië en andere landen waar polygamie is toegelaten. Een deel van die polygame moslimmannen heeft dankzij onze soepele nationaliteitswetgeving ondertussen allicht ook de Belgische nationaliteit weten te verwerven.Gedragingen die door de burgerlijke en de strafwet worden gecatalogeerd als strijdig met de openbare orde en de openbare zedelijkheid, want strijdig met onze meest fundamentele westerse waarden, worden nu dus niet alleen gedoogd, maar ook netjes geregistreerd in de registers van burgerlijke stand van onze steden en gemeenten. Het multiculturalisme en de diversiteit zijn blijkbaar wel een offer waard.  

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...