Persmededeling Vlaams Belang Ekeren

Seniorenhonk Moretuslei in Ekeren moet dicht van districtsbestuur
Freddy Geens: “Districtscollege bespaart op kap van senioren die gans hun leven belastingen hebben betaald. Dit is onaanvaardbaar”.

Tijdens de districtsraad van 20 oktober 2008 keurden de meerderheidspartijen een voorstel van districtschepen Sabine Coene (2070 Ekeren) goed om het seniorenlokaal aan de Moretuslei 64 te sluiten en te herbestemmen als ‘lokaal voor computerlessen’. De tientallen vaak zeer oude Ekerenaren die er dagelijks een biljartje trekken of een kaartje leggen, moeten nu elders hun sociaal contact zoeken. De meesten onder hen komen al in dit lokaaltje van toen Ekeren nog een zelfstandige gemeente was.


Voor de meesten onder hen betekent dit een verdere afstand naar een ander lokaal (sommigen onder hen komen al van Ekeren-Donk of Mariaburg), met vaak bijkomend gevaarlijke straten of kruispunten om over te steken.


Fractieleider Freddy Geens trok zich het lot van deze Ekerenaren aan en gaf krachtig weerwerk bij de bespreking van het voorstel van de districtschepen. Zo vroeg hij of de kost van dit lokaaltje, zijnde amper 2000 euro per jaar dan zo onoverkomelijk is. Uiteindelijk gaat het hier om amper 40 euro per week en dat voor toch altijd een tiental bezoekers van het lokaaltje. Hij wees ook op de toelagen die verenigingen met nauwelijks leden of individuele ‘kunstenaars’ van de Ekerse overheid ontvangen, om van de kosten voor de jaarlijkse ‘lentereceptie’ (lees persoonlijke propaganda van de districtsvoorzitter) maar te zwijgen.  Daarenboven kan men voor computer- en taallessen best terecht in andere lokalen, zoals onder meer in het districtshuis zelf. Daarvoor moeten de senioren echt niet uit hun eigen lokaaltje te worden gezet.


“Moet alles steeds weggerationaliseerd worden, ook ten opzichte van mensen die een gans leven behoorlijk wat belastingen, retributies, BTW e.d. aan de overheid betaald hebben en nu daar een kleinigheid voor terugvragen? Kan er dan vanuit de jongere medeburger die het beleid voert echt geen begrip opgebracht worden voor de oudere medeburger”, zo vroeg Freddy Geens zich af. Districtschepen Sabine Coene kon geen weerwerk bieden tegen deze argumenten, maar behield toch, allicht onder druk vanuit de Antwerpse socialistische hoek, haar voorstel.


De oproep van Freddy Geens voor respect voor de oudere medemens kon echter niet op enig begrip rekenen van de leden van de meerderheidspartijen die er overigens dan nog het zwijgen toe deden tijdens de raadzitting en slaafs de sluiting van het bejaardenlokaal op 1 januari 2009 goedkeurden. Van ‘goed’ en vooral van ‘sociaal’ bestuur heeft de Ekerse meerderheid duidelijk geen kaas gegeten.

Freddy Geens
Fractievoorzitter districtsraad

Wim Van Osselaer
Perswoordvoerder

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...