Persbericht Vlaams Belang-Vlott Ekeren

Vlaams Belang-Vlott is verontwaardigd over de houding van de andere Antwerpse partijen m.b.t de door Ekeren gevraagde grenswijzigingen.
Vlaams Belang-Vlott zal het dossier op de agenda blijven zetten en de meerderheidspartijen blijven doen herinneren aan hun beloftes.


Op 15 december 2008 adviseerde de Ekerse districtsraad eenparig het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad van de stad Antwerpen om in te gaan op de zes door burgers ingediende verzoekschriften om enkele kleine grenscorrecties tussen de districten Ekeren en Antwerpen door te voeren. De raad verzocht om de procedure voor de voorgestelde grenswijzigingen op te starten. Opvallend was dat er zich onder de indieners van de verzoekschriften verschillende bestuursleden van CD&V-Ekeren bevonden.


 


Op maandag 26 januari kwamen de verzoekschriften aan bod in de gemeenteraad. Daar bleek echter dat het Vlaams Belang-Vlott zich samen met Groen! als enige partij achter de indieners van de verzoekschriften schaarde. De meerderheidspartijen  SP.a, CD&V, N-VA en VLD  bleken de voorgestelde grenswijziging immers resoluut af te keuren. Ze keurden een antwoord goed op het verzoekschrift dat luidt als volgt: “Op de door u gevraagde grenscorrectie tussen de districten Ekeren en Antwerpen kan momenteel niet ingegaan worden”.


 


Toen het Vlaams Belang hen wees op deze inconsequentie, werd door VLD en CD&V geantwoord dat “dat een grenscorrectie later desgevallend wel mogelijk is, maar slechts na een grondig onderzoek”. Op de vraag van Vlaams Belang waarom ze hun antwoord dan niet in deze zin formuleerden, moesten ze echter het antwoord schuldig blijven. Het Vlaams Belang laakt in deze de positie van de CD&V: met veel lawaai dienen de lokale bestuursleden de verzoekschriften in, waarna ze door hun eigen CV&V-vertegenwoordigers in de gemeenteraad doodleuk worden verworpen. Het Vlaams Belang herinnert er overigens aan dat de vraag van de grenscorrectie niet nieuw is, maar al vijftien jaar gelden werd gelanceerd door voormalig CVP-schepen voor Decentralisatie Bruno Peeters.


 


Het Vlaams Belang zal het dossier van de grenscorrecties in ieder geval op de agenda blijven zetten en de Antwerpse meerderheidspartijen blijven doen herinneren aan hun op de gemeenteraad gedane beloftes terzake.

Wim Van Osselaer
Perswoordvoerder

Freddy Geens
Fractievoorzitter districtsraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...