Persbericht Vlaams Belang Ekeren n.a.v. de inhuldiging van het Lancastermonument

Reactie en standpunt Vlaams Belang Ekeren

Een gemiste kans

Het Ekerse districtsbestuur besliste op de collegezitting van 5 januari 2016 om aan het Laar een monument op te richten en gebruikte daarvoor de neerstorting van de Britse Lancaster-bommenwerper ED810 op 15 juni 1943 als aanleiding en met als doel de herdenking van Ekers erfgoed, de oprichting van een mooi monument, aandacht voor lokaal talent en het bereiken van een breed publiek. De herleiding van de neerstorting van de bommenwerper in 1943 naar slechts Ekers erfgoed getuigt in onze ogen van een te beperkte zienswijze én van een gemiste kans.

Niet akkoord met belgicistisch feestje in Ekeren

Dat men van de inhuldiging dan nog eens een belgicistisch feestje wil maken, compleet met de muziekkapel van de belgische luchtmacht en het overvliegen van 3 SV4-vliegtuigen, gaat er compleet over. Men zou van een districtscollege dat aangevoerd wordt door een partij die zich Vlaams-nationalistisch noemt toch wel een heel ander soort viering verwachten. Vlaams Belang Ekeren zal dan ook niet op de onthulling aanwezig zijn.

Vrijheid en Verzoening

Vlaams Belang Ekeren kan zich nochtans wel vinden in de eer die men aan de omgekomen Britse bemanningsleden van de bommenwerper wil betuigen. Alleen willen wij als Vlaams-nationalisten hier vertrekken met als centraal gedachtepunt Vlaanderen en haar bevolking, de Vlamingen, voor wiens vrijheid zovele mensen, Vlamingen uiteraard, maar evengoed van andere nationaliteiten, en ieder vanuit hun eigen visie op die vrijheid, hun leven gegeven hebben. Daarom achten wij het een gemiste kans dat de plaatsing en inhuldiging van zo’n monument niet aangegrepen werd om ALLE slachtsoffers van de Wereldoorlog te herdenken en te kaderen in (Europese) verzoening.

Eerbetuiging aan ALLE slachtoffers

Tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 vielen immers nog tal van andere slachtoffers, zowel in Ekeren als Ekerenaren elders op de Europese slagvelden. We denken daarbij aan de Britse vliegeniers van het vliegtuig dat op 10 december 1940 aan de Bist neerstortte, aan de Duitse soldaten van de gecrashte vliegtuigen van 13 maart 1943 en van 22 oktober 1943 en aan de soldaten die in september-oktober 1944 zo verbeten om Ekeren vochten. Bovendien vielen er ook heel wat Ekerse slachtoffers, met name de slachtoffers van Britse bommen en Duitse (V-)bommen, de krijgsgevangenen in Duitsland, de verzetslieden, de Oostfrontsoldaten, zeelieden op de koopvaardijvloot, de in Duitsland tewerkgestelden, …

Kransneerlegging ter ere van ALLE slachtoffers op zaterdag 18 juni om 12u45

Vlaams Belang Ekeren wil het momentum aangrijpen om in alle sereniteit alle slachtoffers te herdenken. Wij zullen dus niet de inhuldiging verstoren door allerlei ongepast protest. Wij verkiezen om op onze manier de slachtoffers te herdenken en zullen dat doen door op zaterdag 18 juni omstreeks 12u45 een bloemenkrans aan het monument neer te leggen en ons respect voor de gevallenen te betuigen.

Kurt Van Noten
Voorzitter

Freddy Geens
Fractievoorzitter districtsraad

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...