Welkom op   www.vlaamsbelangekeren.org

Ekerse middenstand verdient onze steun

De eindejaarstombola wordt ieder jaar door het Ekers Winkelcentrum, de vereniging van de middenstanders van Ekeren-centrum, opgezet om winkelen bij eigen Ekerse middenstanders te...