Paaseierenincident: integriteitsbureau tikt burgemeester Bart De Wever en schepenen Liesbeth Homans en Rob van de Velde op de vingers wegens schending deontologische code van de stad n.a.v. klacht Vlaams Belang

Integriteitsbureau: Homans, De Wever en Van de Velde hebben oneigenlijk gebruik gemaakt van de infrastructuur van het Zorgbedrijf en de bevoegdheden van Homans als voorzitter van dit Zorgbedrijf.

Ter gelegenheid van Pasen deelden burgemeester Bart De Wever, OCMW-voorzitster en schepen van Sociale Zaken Liesbeth Homans en schepen Rob Van de Velde paaseieren uit in de OCMW-woonzorgcentra Bloemenveld, Sint-Anna, Europasquare en Tol. Ze kwamen daarbij zelfs ongevraagd de kamer van de bewoners binnen.
Verschillende rusthuisbewoners vonden dit ongepast en voelden zich in hun privacy geschonden.  Ze  contacteerden het Vlaams Belang met de vraag dit aan te kaarten. In antwoord op een vraag van Anke Van dermeersch bevestigde schepen Homans de feiten.  Anke Van dermeersch diende naar aanleiding van deze feiten klacht in bij het integriteitsbureau van de stad, omdat ze van oordeel was dat de deontologische code van de stad werd geschonden, temeer daar Liesbeth Homans voorzitter is van het Zorgbedrijf en dus zelf besliste over de toelaatbaarheid van de eigen actie.
Het Integriteitsbureau geeft Anke Van dermeersch nu volledig gelijk en tikt De Wever, Homans en Van de Velde op de vingers.
 Het integriteitsbureau stelt:
 “Alhoewel OCMW-voorzitter Liesbeth Homans stelt dat er geen tekenen van partijpolitieke aard waren, wekt deze actie toch minstens de schijn van propaganda voor deze partij of de betrokken mandatarissen.”
 “Deze actie kon alleen plaatsvinden door oneigenlijk gebruik te maken van de infrastructuur van het Zorgbedrijf en de bevoegdheden van de schepen als voorzitter van dit bedrijf.”
 “De onpartijdigheid die ook de uitvoerende mandatarissen moeten respecteren ten aanzien van de personen die een beroep doen op het Zorgbedrijf, werd hierdoor geschonden. Dit feit is des te laakbaar voor zover bewezen is dat daarbij zomaar werd binnengegaan in de kamers van de bewoners.”
Het integriteitsbureau laat weten “dit antwoord ter kennis te brengen van de betrokken mandatarissen en de stadssecretaris.”
In bijlage vindt u het antwoord van het Integriteitsbureau op de klacht van Anke Van dermeersch.
Anke Van dermeersch reageert: “Het Integriteitsbureau tikt De Wever, Homans en Van de Velde terecht op de vingers. Misbruik maken van gezagsposities om propaganda te gaan voeren in de rusthuiskamers van bejaarden, dat doe je gewoon niet. Zélfs de socialisten zijn gedurende al die jaren dat ze aan de macht waren nooit zover gegaan. De N-VA misbruikt het bestuur in Antwerpen voor nationale campagnedoeleinden. Dit is ontoelaatbaar. Antwerpen moet goed bestuurd worden en mag niet dienen als springplank voor nationale politieke ambities.”

Wim Van Osselaer
Perswoordvoerder

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...