Oude Pastorij en voormalig politiekantoor (Hof van Mertens): een zekere en een onzekere toekomst

Op vraag van districtsraadslid Kurt Van Noten vroeg onze vertegenwoordiger in VESPA, het vastgoedbedrijf van de stad Antwerpen, Eric Deleu, naar een stand van zaken m.b.t. 2 onroerendpatrimoniumdossiers. Meer bepaald wilden we weten wat er nu aan is van de verkoop van de Oude Pastorij van Ekeren-Donk aan het Zorgbedrijf en wat de toekomst is voor het Hof van Mertens, waar het voormalige politiekantoor aan de Veltwijcklaan zich bevond.

We leren uit het antwoord:

– De Oude Pastorij is inderdaad verkocht aan het Zorgbedrijf. Het Zorgbedrijf zal op de site (gebouw en tuin dus) minstens 20 flats en een dienstencentrum realiseren. Ons gemeenteraadslid Wim Van Osselaer heeft inmiddels bij de stad de plannen voor deze realisatie opgevraag. Wordt vervolgd dus.

– Het Hof van Mertens is te koop middels publieke verkoop via biedingen. De piste van de vestiging van het vredegerecht in het gebouw werd verlaten omdat het gebouw er te groot voor zou zijn.

In de nota als bijlage vindt u het volledige antwoord van VESPA.

Wij houden u middels volgende artikels op de hoogte over de stand van zaken in deze 2 dossiers. Kijk regelmatige onze webstek of FB-groep na, zodat u zeker geen nieuws mist.

 

 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...