Omgeving Sint-Lucaskasteeltje lijkt wel stort

In december 2009 verlieten de laatste asielzoekers het Ekerse asielcentrum dat enige tijd later definitief zijn deuren sloot. De eigenaar, de vzw Klina, vroeg vorig jaar de toestemming om alle gebouwen op deze terreinen te mogen slopen. Dit werd toegestaan, met uitzondering van het mooie Sint-Lucaskasteeltje dat dateert van 1903. Dit in neo-Vlaamse renaissancestijl opgetrokken kasteel mag (terecht) niet worden gesloopt.  Ondertussen ligt het ‘Hof van Delft’, zoals het kasteel eigenlijk heet, er maar troosteloos bij. Buurtbewoners bezorgden me foto’s die dit weekend getrokken zijn die aantonen dat bergen sluikstort (nog steeds afkomstig van het asielcentrum) de omgeving van het Sint-Lucaskasteel ontsieren. Dit sluikstort omvat matrassen, stapels pampers, kleren, voedingsresten tot en met een dagboek van een asielzoeker. Inmiddels diende Filip Dewinter in de senaat een vraag in gericht aan staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie, Philippe Courard,  betreffende het onaanvaardbaar smerig achterlaten van het gebouw door Fedasil. Ook richt hij een vraag aan de vzw Klina om snel de nodige maatregelen te voorzien die een verdere verloedering van het gebouw moeten voorkomen. Buurtbewoners zijn immers terecht bezorgd dat het kasteeltje zich zou kunnen ontwikkelen tot een kankerplek in de wijk.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...