Nieuwe Antwerpse Volksgazet in de Ekerse brievenbussen!

Deze week valt de nieuwe editie van de ‘Antwerpse Volksgazet’, het huis-aan-huisblad van het Vlaams Belang, in de Ekerse brievenbussen. Wie de papieren versie niet zou ontvangen (bv. wegens een ‘geen reclame’-zelfklever op de brievenbus) kan in bijlage de pdf-versie lezen. In dit nummer leest u over de opmars van besmettelijke ziekten in Antwerpen als gevolg van de immigratie, over hoe het stadsbestuur plannen maakt om Ekeren verder vol te bouwen, over hoe het stadsbestuur maar geen vat krijgt op de sluikstortproblematiek, enz. Indien u graag een papieren exemplaar wenst te ontvangen, bezorgen wij u dit graag op eenvoudig verzoek.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...