Nabeschouwingen bij de Talibanpraktijken aan de athenea van Antwerpen en Hoboken


Opruiiing, intimidatie, bedreigingen en geweld.
Bij de start van het nieuwe schooljaar, begin september, leken de Afghaanse Taliban te zijn neergestreken in Antwerpen en Hoboken. De twee scholen die in juni beslisten een hoofddoekverbod in te voeren leken op belegerde vestigen. Buiten de school krijsten hysterische gesluierde moslima’s hun afkeer uit van het hoofddoekverbod. Directie en leerkrachten werden met de dood bedreigd. Leerlingen die hun hoofddoek aan de schoolpoort aflegden werden geïntimideerd, hun namen werden genoteerd en hun ouders werden ter verantwoording geroepen. In het atheneum van Hoboken werd de inboedel ‘s nachts kort en klein geslagen, waarbij informatica en boeken werden vernield om de lessen onmogelijk te maken. De school werd ook ei zo na bestormd, nadat een moslima daartoe via een megafoon had opgeroepen.  
Dit alles onder stilzwijgende goedkeuring van moslimleiders en imams. Opruiing, intimidatie, bedreigingen, geweld: de arrogantie van de radicale moslims kent geen grenzen meer.


                                 


Druk om hoofddoek te dragen bestaat!


De bekende imam Nordine Taouil, tevens voorzitter van de moslimraad, het verkozen parlement van de moslims, gooide zelfs olie op het vuur door de intrekking van het hoofddoekverbod te ‘eisen’. Gesluierde moslima’s schreeuwden uit dat het verbod discriminerend was en een schending van hun vrijheid van godsdienst, waarbij ze vanzelfsprekend gemakkelijkheidshalve verzwijgen dat de islam zelf deze vrijheid niet gunt aan niet-moslims. Als de intimidatie van leerlingen zonder hoofddoek ter sprake kwam, wasten ze allen hun handen schijnheilig in onschuld. De meisjes die hun hoofddoek wel aflegden, durfden slechts anoniem getuigen over de intimidatiepraktijken. Door dit alles werd uiteindelijk het bewijs geleverd dat het hoofddoekverbod meer dan terecht was en dat de sociale druk om een hoofddoek te dragen een realiteit is.
Gedaan met toegevingen aan islamchantage
In een land als Turkije lopen miljoenen moslima’s rond zonder hoofddoek. De hoofddoek is dan ook geen religieus symbool. De hoofddoek is het symbool van de politieke ideologie van de radicale islam. In landen met radicale islamregimes als Saudi-Arabië en Iran kunnen vrouwen kiezen tussen het dragen van de hoofddoek en de gevangenis. In Europa is de sluier ook het symbool geworden het radicaal-islamitische verzet tegen onze Europese samenleving. Door de sluier wordt
integratie in het land van de kafirs (ongelovigen) immers tegengewerkt. In plaats van te integreren in onze samenleving, wil de radicale islam haar eigen waarden en normen opleggen en Vlaanderen verder islamiseren. Het moet gedaan zijn met toegevingen aan islamchantage en -intimidatie.


Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...