Naast Filip Dewinter: nog een Ekerenaar op de VB-lijst. Freddy Geens op plaats 27!

Freddy, je bent kandidaat voor het Vlaams Parlement. Stel je eerst eens even voor.


Ik ben Freddy Geens, woon in de wijk Ekeren-Donk, en maak sinds ruim tien jaar deel uit van de Ekerse districtsraad. Ik leid daar een zevenkoppige fractie. Op beroepsvlak heb ik zopas mijn loopbaan beëindigd als hoger federaal ambtenaar bij de socialezekerheidsinstelling Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. Eindelijk heb ik nu tijd om mij zeer actief in te zetten in de lokale, en hopelijk ook de nationale politiek.


Waarom ben je actief geworden in de politiek?


Als je zoals ik een loopbaan opbouwt in de sociale sector, waarbij je in eerste instantie mensen die het maatschappelijk moeilijk hebben (werklozen vooral) gaat beschermen en helpen, kom je al vlug tot het besluit dat je de ‘zwakkeren’ in onze samenleving ook kan helpen en beschermen door voor hen op politiek vlak op te treden. En in acht genomen dat ons eigen volk nog steeds op allerlei vlakken geminacht, gediscrimineerd en verdrukt wordt, was de keuze voor de partij Vlaams Belang vlug gemaakt.


Wat wil je verwezenlijken in het Vlaams Parlement?


Mijn voornaamste betrachting zou er in bestaan van de verzelfstandiging van de Antwerpse districten zoals Ekeren, Berendrecht/Zandvliet/Lillo, Merksem, e.a. en van deelgemeenten elders in Vlaanderen op de parlementaire agenda te plaatsen.


Verder wil ik de belangen verdedigen van de personeelsleden van openbare en aanverwante diensten. Ze worden nu aan hun lot overgelaten door de vakbonden die onder een hoedje spelen met de vaak uit eigen vakbondskring komende ministers, schepenen en directieleden.


Verder wil ik er mee op toezien dat het beleid op een integere en deontologisch verantwoorde wijze geschiedt. Ik doe dit al als lid van de Deontologische commissie van de stad Antwerpen, maar wil deze inzet graag uitbreiden tot het nationale niveau.


 Met dank en veel succes op 7 juni!


STEUN DE BEIDE EKERSE KANDIDATEN EN GEEF NAAST FILIP DEWINTER (LIJSTTREKKER) OOK FREDDY GEENS UW VOORKEURSTEM!


FREDDY GEENS OP PLAATS 27 OP LIJST 7 VLAAMS BELANG


 


27 OP 7

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...