Na initiatieven Vlaams Belang: eindelijk onderhoud speelpleintje Andernachstraat

In januari kaartte Vlaams Belang-districtsraadslid Kurt van Noten reeds het gebrekkige onderhoud aan van het speelpleintje in de Andernachstraat. Het districtsbestuur schoof de verantwoordelijkheid af op de aannemer/verkavelaar en beloofde oplossingen. Omdat deze uitbleven, stelde Kurt Van Noten in juli een nieuwe vraag. Na deze tweede vraag liet het districtsbestuur een brief in de buurt verdelen waarin werd gesteld dat “de aannemer in gebreke is gebleven, zodat de definitieve oplevering op zich laat wachten”. In september plaatste het Vlaams Belang een artikel met foto’s over het verwilderde speeltuintje in de ‘Antwerpse Volksgazet’. De inkt van het artikel was nog maar net droog of het speelpleintje werd eindelijk terdege onder handen genomen. Opnieuw werd duidelijk gemaakt dat oppositie voeren vruchten afwerpt, in het belang van de Ekerenaren.

Foto’s: het speelpleintje voor het onderhoud en na de tussenkomst van het Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...