Mondelinge Vraag – Wegwerkzaamheden in Ekeren

In Ekeren wordt momenteel een rondpunt aangelegd op de Veltwijcklaan aan de kant van Ekeren-Donk als eerste stap naar de verdere heraanleg van de Veltwijcklaan richting Kapelsesteenweg.

Aan de Oude Landen en Prinshoeveweg is men bezig met een collector te steken, dit met als gevolg dat er haast geen doorgang mogelijk is vanaf de Prinshoeveweg, Oude Landen naar de straten Poorthoflaan en Leerhoeklaan.
In het verlengde van de Oude Landen richting Kapelsesteenweg kan men via het Laar niet meer over de brug richting Merksem want ook hier zijn wegwerkzaamheden bezig.

Op de Kapelsesteenweg is het Vlaams Gewest dan al verscheidene maanden bezig met wegenwerken ter hoogte van de Beekstraat, aan de kant van Ekeren, waarbij de automobilisten over de pechstrook moeten en de fietsers over een afgemaakt stuk in het midden van de weg moeten rijden.

Uit een folder die werd verspreid in Ekeren ivm de werkzaamheden blijkt dat Ekeren-Donk haast van Ekeren-Centrum is afgesloten. Er is bijna geen enkele straat in Ekeren-Donk waar niet gewerkt wordt en zo staan er overal aan de zijstraten van de Kapelsesteenweg, aan de kant van Ekeren, borden met vermelding dat deze zijstraat een doodlopende straat is.

Ik heb begin april uw kabinetsmedewerker al gecontacteerd ivm de heraanleg van de brug over het spoor (spoorlijn A12) omdat de treinreizigers geen enkele informatie hadden hoe zij van het ene perron naar het andere konden komen, met als gevolg dat vele over het spoor overstaken. Het district heeft toen geplastificeerde A4 papieren gehangen die twee dagen nadien al waren verdwenen of tussen de struiken lagen.

Mijn vragen:

Wie is verantwoordelijk voor alle wegwerkzaamheden dat het district uitvoert?
Doet de stad controle op de bewegwijzering en informatie naar de burger?
Wie coördineert de wegwerkzaamheden tussen alle overheden, Vlaams Gewest, stad, districten?
Bestaat er een reglement of een onderlinge afspraak tussen de districten, waarin wordt gesteld hoe het district de burger of zoals in bovenvermeld voorbeeld ook treinreiziger dient te informeren?

Christel Luyckx
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...