Mondelinge vraag van Christel Luyckx aan het college betreffende de betalingsmogelijkheden in het districtshuis.

Voor een aantal documenten zoals identiteitskaarten en reispassen moeten onze inwoners met contant geld betalen in het districtshuis. Niet iedereen loopt graag met veel contant geld over straat. Ook werden er in andere districten al kastekorten vastgesteld.

Dit zou kunnen vermeden worden door het plaatsen van een bankcontact/protonterminal.

Heeft het districtscollege reeds overwogen om een dergelijke terminal te plaatsen? Zo neen, wat is hiervan de reden?
Hoe vaak worden de ontvangen gelden naar de bank gebracht?
Wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor eventuele tekorten?
Zijn er in het district in het verleden reeds tekorten vastgesteld?

Christel Luyckx
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...