Mohammed meest populaire jongensnaam in stad Antwerpen

Meer dan 44% van de Antwerpse kinderen allochtoon
Vlaams Belang wil stedelijke immigratiestop in federaal regeerakkoord

Uit een antwoord van schepen Monica De Coninck op een vraag van Antwerps gemeenteraadslid Wim van Osselaer blijkt dat de vervreemding en islamisering van Antwerpen in snel tempo toeneemt.

Uit de lijst met meest populaire voornamen voor nieuwgeborenen die werd meegedeeld door De Coninck blijkt dat de islam in opmars is in Antwerpen. Mohammed was in 2006 veruit de meest gekozen voornaam in Antwerpen voor jongens. Vier van de tien meest voorkomende namen in Antwerpen zijn overigens islamitisch: Mohamed, Ibrahim, Hamza en Ali. De meest voorkomende meisjesnaam is Marie, Meryem, Mariam, Marie. Ook bij de meisjesnamen zijn vier van de tien meest populaire namen in 2006 islamitisch: Imane, Fatima, Salma en Meryem.

Uit de cijfers van De Coninck blijkt eveneens dat nog maar een goede helft van de Antwerpse jeugd autochtoon is. Amper 55,8% van de Antwerpse kinderen (71.632 kinderen) wordt opgevoed in een gezin met een autochtone Vlaming als gezinshoofd. Maar liefst 44,2% van de kinderen (in totaal 56.819 kinderen) in Antwerpen wordt opgevoed in een gezin met een allochtoon gezinshoofd. Als allochtoon wordt omschreven: niet-Belg of tot Belg genaturaliseerde vreemdeling. Uit de cijfers kan eveneens afgeleid worden dat inmiddels reeds meer dan een kwart van de Antwerpse kinderen wordt opgevoed in een islamitisch gezin. 16,3% van de kinderen is immers van Marokkaanse afkomst (21.001 kinderen), 4,6% van Turkse afkomst (5.925 kinderen) en ook onder de andere 12,6% kinderen van niet-Europese herkomst of van vluchtelingen bevindt allicht een aanzienlijk aandeel moslims.

Als de huidige demografische evolutie zich voortzet – en niets doet vermoeden dat dat niet het geval zal zijn – dreigt Antwerpen over enkele decennia met een islamitische bevolkingsmeerderheid geconfronteerd te worden. Het Vlaams Belang eist daarom dat het Antwerpse stadsbestuur aan de federale regeringsonderhandelaars duidelijk maakt dat het zo niet verder kan, dat de kritische grens reeds ruim overschreden is. Een dergelijk hoog aandeel allochtonen in de bevolking dreigt elk aanpassingsbeleid bij voorbaat kansloos te maken. Daarom wil het Vlaams Belang dat in het federaal regeerakkoord de steden de kans geboden wordt om een immigratiestop af te kondigen voor nieuwe vreemdelingen.

In bijlage vindt u het antwoord van schepen De Coninck op de vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer.

Filip Dewinter
Gemeenteraadslid

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...