Minder centen, minder daadkracht, minder zelfstandigheid…

Vlaams Belang houdt persconferentie ‘S.O.S. Ekeren’

Vlaams Belang Ekeren organiseerde deze ochtend in aanwezigheid van Filip Dewinter naar aanleiding van één jaar Ekers bestuur een persconferentie onder de noemer ‘S.O.S. Ekeren’.

Eén jaar nieuwe legislatuur toonde immers reeds afdoende aan dat de huidige Ekerse meerderheid er niet in slaagt op een afdoende wijze de Ekerse belangen te verdedigen tegenover het Antwerpse stadsbestuur. Het Ekerse districtsbestuur onder voorzitterschap van socialist Ronny Kruyniers ontpopte zich tot een trouwe lakei van Janssens II. Van verschillende Ekerse eisen uit het bestuursakkoord is nu reeds duidelijk dat ze niet gerealiseerd zullen worden: de Ekerse zelfstandigheid, de hertekening van de districtsgrenzen,… De sluipende decentralisatie vanwege het stadsbestuur wordt door de Ekerse meerderheid zonder enig tegenstribbelen geslikt. De budgetverhoging voor de districten houdt zelfs geen gelijke tred met de inflatie. In dossiers als de tramdoortrekking en het aansnijden van Ekerse groengebieden worden de Ekeren door de stad stelselmatig bij de neus genomen.

De Ekerenaren hebben duidelijk niets te verwachten van de huidige coalitie als het erop aankomt om de Ekerse belangen te verdedigen in Antwerpen of Vlaanderen. Vooral het stilzitten van de Ekerse lokale partij 2070 Ekeren is stilaan symptomatisch te noemen.

Vlaams Belang-Vlott kondigt naar aanleiding van één jaar bestuursmeerderheid dan ook aan de Ekerse bevolking via een campagne S.O.S. Ekeren met acties en pamfletten duidelijk te zullen maken op welke wijze hun belangen door de Ekerse meerderheid worden verkwanseld.

Wim Van Osselaer
Perswoordvoerder

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...