Meerderheid en Groen! wijzen volksraadpleging af

Voorbije maandag 22 maart werd het voorstel van de Vlaams Belang-VLOTT fractie om een volksraadpleging te organiseren over de heraanleg van het Kristus Koningplein behandeld door de Ekerse districtsraad. De meerderheidspartijen en medeoppositiepartij Groen! wezen het voorstel botweg af. De meerderheid stelt het verlies aan parkeerplaatsen gedeeltelijk compenseren door de invoering van de blauwe zone en de heraanleg van de Oorderseweg, de Patronaatstraat en de Fr. Lenaertsstraat, waarbij 46 extra parkeerplaatsen zouden worden gerealiseerd. Ondertussen blijkt de druk die op het districtsbestuur wordt uitgeoefend om het aantal geschrapte parkeerplaatsen zo laag mogelijk te houden effect te ressorteren. Het districtsbestuur paste inmiddels zijn plannen aan en verhoogde het aantal op het plein voorziene parkeerplaatsen van 35 naar 52.  
Het Vlaams Belang blijft echter de zienswijze van het districtsbestuur om geen volksraadpleging te organiseren betreuren. Het is in ieder geval een feit dat het nu reeds vaak moeilijk is om een parkeerplaats te vinden in het centrum van Ekeren. Schrapping van tientallen parkeerplaatsen op de markt zal de parkeerproblemen in ieder geval nog doen toenemen. Het Vlaams Belang stelt vast dat er heel wat controverse blijft bestaan omtrent de heraanleg van het plein en dat de tegenstand – zeker ook onder de middenstand – groot blijft. Een volksraadpleging zou kunnen aantonen of de schrapping van parkeerplaatsen op het Kristus Koningplein gedragen wordt door de Ekerse bevolking. 
Vandaag verscheen in De Polder een goed artikel dat een correcte weergave brengt van de standpunten. Het Vlaams Belang kondigt in ieder geval al aan het idee van een volksraadpleging niet te begraven. Mits 3.000 handtekeningen van Ekerenaren worden ingezameld kan een volksraadpleging worden afgedwongen.
In bijlage kopij van het artikel van De Polder.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...