Macht veroveren op kosten (letterlijk) van de Ekerenaar

De vzw Regionaal Landschap de Voorkempen is best een leuke groepering van groene jongens en meisjes die volgens hun gebruikelijk wollig woordgebruik zorgen voor het behoud en de versterking van de natuur, het landschap, de erfgoed/identiteit en de recreatie. Ze brengen inwoners en partners samen rond een wervend verhaal over natuur en landschap dat inspireert en voor verbondenheid zorgt…

Diverse overheden zoals de Provincie Antwerpen en gemeenten uit de regio Voorkempen zorgen voor subsidies en uiteraard de nodige afgevaardigden in de raad van bestuur en de algemene vergadering zodat die bobo’s zich ook weer erg natuurverbonden kunnen voelen.

In februari 2013 nam de Stad Antwerpen ontslag uit deze vzw omwille van besparingen (de stad beschikt uiteraard over eigen diensten die zorgen voor natuurbehoud en wat daar rondom draait) en uit ongenoegen omdat het district Ekeren volgens de vzw niet tot het regionaal landschap van de Voorkempen kon behoren. Nu blijkt Ekeren plots wél tot het RL de Voorkempen te kunnen behoren mits het district van de eigen zeer karige begroting zo maar eventjes 2200,00 euro per jaar aan de vzw schenkt. Hoe ons district en de Ekerenaar in het bijzonder daar dan beter zal van worden, weten we nog niet want van de afgevaardigde van de vzw –die in een Ekerse raadscommissie de werking kwam toelichten- mochten we daarover niets vernemen. Er werden geen doelstellingen vooropgesteld en geen concreet plan overgelegd.  Wat dan wel de bedoeling mag zijn? Toen we vernamen dat zowel in de algemene vergadering als in de raad van bestuur van de vzw een Ekers raadslid, uiteraard een N-VA'er zal opgenomen worden, werd ons de zaak duidelijk. Eens te meer is de N-VA in het kader van de inhaalbeweging  in het raam van ‘overal macht veroveren’ bezig met ook hier de overmacht van afgevaardigden van de andere machtspartijen in te perken en eigen macht te vestigen. We zijn dan ook benieuwd welke twee N-VA'ers uit de districtsraad een zitje in de vzw-organen zullen krijgen en zo mee voor verbondenheid zullen kunnen zorg dragen.

Dat dit alles echter op de financiële kap van de Ekerenaren moet gebeuren, kon hoegenaamd niet onze goedkeuring wegdragen. De Vlaams-Belangfractie in de Ekerse districtsraad (mevrouw Yolande Boudewijns en de heren Kurt Van Noten en Freddy Geens) stemde uiteraard tegen het voorstel van de meerderheidspartijen (N-VA, CD&V, VLD).

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...