Lancastermonument: waarom geen eerbetoon aan ALLE slachtoffers?

Zoals we op 16 juni in ons persbericht aankondigden, hield Vlaams Belang Ekeren vandaag op 12u45 aan het Lancastermonument op het Laar een alternatief en ingetogen herdenkingsmonument.

Onze partij betuigde op die manier eer aan ALLE slachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog vielen, uiteraard ook aan de 7 overleden Britse vliegeniers, maar ook alle andere slachtoffers die in Ekeren vielen (Britse en Duitse vliegeniers, de soldaten aan beide zijden die in september-oktober 1944 verbeten om Ekeren vochten), maar ook de gevallen Ekerse slachtoffers, zoals de slachtoffers van Britse en Duitse bommen, de krijgsgevangenen in Duitsland, de verzetslieden, de Oostfrontstrijders, enz.

Onze partij gaat met deze houding uit van Vlaanderen als centraal gedachtepunt, voor wier vrijheid zovele mensen hun leven gaven, ieder vanuit hun eigen visie op die vrijheid. Wij achten het een gemiste kans dat de plaatsing van het monument niet aangegrepen werd om alle slachtoffers van de Wereldoorlog te herdenken en te kaderen in verzoening.

Vlaams Belang kon bovendien niet akkoord gaan met het feit dat van de inhuldiging een belgicistisch feestje gemaakt werd, compleet met de muziekkapel van de belgische luchtmacht en zelfs in de aanwezigheid van de stafchef van het leger. Van een districtscollege dat aangevoerd wordt door een zogenaamd Vlaamsnationalistische partij zou men toch een ander soort viering mogen verwachten hebben. Dat districtscollege koos er dan bovendien blijkbaar nog voor om een bloemenkrans met lint in de belgische driekleur te laten neerleggen!

 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...