Kruispunt Driehoekstraat – Geestenspoor: slordig geplaatste hekken zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties. Districtsbestuur doet niets.

Wanneer op woensdag de markt doorgaat in de Driehoekstraat, dan worden de aansluitingen van de straten Geestenspoor en Kannekenslaan met de Driehoekstraat afgesloten door hekken met verbodsbord. Deze hekken blijven op de andere dagen echter verspreid over de Kannekenslaan en Geestenspoor staan, slordig weggezet, vaak op het voetpad. Dat is niet alleen slordig en dus onaangenaam in het straatbeeld, maar ook ronduit gevaarlijk. Zo staat er zo’n afsluithek midden op het voetpad op het eilandje tussen de twee rijrichtingen in het Geestenspoor. Het hoeft niet gezegd dat de plaatsing van dat bord op die plek de nodige onveilige situaties oplevert voor de voetgangers (vaak onstuimige kinderen) die moeten uitwijken naar het fietspad en daardoor in aanvaring komen met de (vaak in volle vaart) passerende  fietsers. Aan de overkant is overigens basisschool Driehoek gevestigd.
Bovendien is het nut van net de borden aan de aansluiting Geestenspoor met Driehoekstraat betwistbaar gezien de proefopstelling met bloembakken die de doorgang met auto’s daar sowieso verhinderen.
In maart kaartte Vlaams Belang-districtsraadslid Kurt Van Noten deze gevaarlijke toestand reeds aan bij het Ekerse districtsbestuur. Het districtsbestuur heeft echter niet goed geluisterd. De hekken worden immers opnieuw achtergelaten zodat het ganse voetpad geblokkeerd wordt. Getuige daarvan de foto’s bij dit artikel. Een gewaarschuwd bestuur is er twee waard. Als er een ongeval gebeurt, kan het distrisbestuur mee aansprakelijk worden gesteld.

In bijlage vindt u de vraag die Kurt Van Noten in maart tot het bestuur richtte.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...